2023. október 3. kedd, Helga

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a paulikkft.hu portál valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha külön nyilatkozatot nem tesz annak vonatkozásában.

A paulikkft.hu portálon található tartalom a Paulik Kft. (a továbbiakban: Cég) szellemi tulajdona (kivéve a külső hivatkozások tartalmai, ezeknek minden esetben feltüntetjük származását).

A Cég fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A Cég ügyvezetőjének előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A portál tartalmának egyes részeit –kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A paulikkft.hu portál teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Cég ügyvezetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül a portál tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is (kivételt képeznek azok az oldalak, ahol mi magunk lehetőséget adunk pl. Facebook-os megosztásra, elküldésre).

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Cég követelheti a jogsértés abbahagyását és az ebből eredő kár megtérítését.

A paulikkft.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest