2023. december 6. szerda, Miklós, Döniz Mikulás napja

GINOP-1.2.1-15-2015-00524

Projekt bemutatása

Pályázati azonosító: GINOP-1.2.1-15-2015-00524
Projekt címe: „Termelési kapacitás bővítése a Paulik Fafeldolgozó Kft-nél”
Projekt össz. költsége: 267,88 millió Ft.
Elnyert támogatás: 133,94 millió Ft. (ERFA)
Támogatási intenzitás: 50%
Támogatási konstrukció: GINOP-1.2.1-15 „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése”
Projekt megvalósítási helyszíne: 4254 Nyíradony, Zalka Máté u. 11.
TSZ hatályba lépése: 2016. 03. 03.
Projekt megkezdése:2016.04.01. (Hatályos TSZ szerint)
Projekt tervezett befejezése: 2017. 08. 31.

 

A beruházás indokoltsága:

A vállalkozás folyamatos fejlesztésével, a stabil vásárlói kör kiépítésével és bővítésével a menedzsment célja a piaci részesedés növelése. A növekvő megrendeléseknek csak úgy tud eleget tenni, ha termelési kapacitásait jelentős mértékben növeli. Kapacitásainak végessége miatt ez években már több - raklap beszállításra vonatkozó - megrendelői megkeresést kellett visszautasítson. A raklapgyártás termelési kapacitásának növelését részben modern eszközök beszerzésével, részben munkaerő hozzárendeléssel kívánja megvalósítani. A modern raklapgyártó gépsor beszerzése eredményeként a cég hatékonyan, nagy mennyiségben, kevesebb élőmunka hozzáadásával tud magas minőséget előállítani, de a gépsor kiszolgálása természetesen nem tudja nélkülözni az emberi beavatkozást. Ez teszi a gépsor kiszolgálásához, az alapanyagok és kész áruk mozgatásához, logisztikájának ellátásához 15 fő felvételét szükségessé. A termelékenység növekedésével és a stabil piaci pozíció megtartásával a felvett munkaerő mellett a már meglévő munkavállalói létszám megtartása is biztosított lesz.

 

Beszerzett eszközök indokoltsága: 

Az AUTOMATIKUS RAKLAPSZEGEZŐSOR (VTSZ: 84.65.95.90) a teljes technológiai folyamatot biztosítja az egész deszkák és raklaptuskók (tőkék) betáplálásától a kész raklap kiadásáig. A pályázat mellékleteként csatolt árajánlat részét képező technológiai ábrából látható, hogy a gépsor elemei egy egységet alkotnak, egymás működését feltételezik, a gyártási folyamat egymástól elválaszthatatlan technológiai lépéseit/elemeit alkotják. VILLÁS EMELŐTARGONCA az automatikus raklapszegező sor beszerzéséhez kapcsolódóan merül fel. A gépsor ellátásához szükséges alapanyagok és a kész termékek telepen belüli mozgatásához, szárítóba juttatásához, szállító eszközökről le- és eszközökre fel rakodásához szükségesek.

A gyártósor beszerzéséhez a targoncák beszerzése kapcsolódik, más, támogatott projektelem nem kapcsolódik a fejlesztéshez. A projekt menedzselését szervezeten belül, projekttapasztalattal rendelkező kollégák fogják ellátni. Közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége esetén külső szolgáltatót kérünk fel. Az eljárás teljes költsége a Paulik Fafeldolgozó Kft-t fogja terhelni. A fejlesztés a pozitív támogatói döntést és támogatási szerződés aláírását követően fog megkezdődni. A projekt a beszerzendő eszközök versenyeztetési eljárásával kezdődik. Az eredményes eljárást lezáró Szállítói szerződés megkötését a gépsor legyártása (cc. 8 hónap), leszállítása, üzembe helyezése és a használat betanítása követi. A gépsor termelési folyamatba történő beállítását követően a munkaerő felvétele folyamatosan fog megtörténni. A gyártósor beállításával, üzembe helyezésével egy időben megkezdődik a targoncák beszerzése is. A projekt fizikai megvalósításának várható időtartama 12 hónap. TERMELÉSI TECHNOLÓGIA bemutatása: A szegező gépsoron lehetőség van szabvány és egyedi megrendelésű rakodólapok gyártására is. (A modern gyártósor átállítása más méretű termék előállítására többnyire elektronikusan történik, cc. 3 órás folyamat, míg a régebbi technológiáknál mechanikus átállítás 3 napot vesz igénybe.) A rakodólap gyártó gépsor elején helyezkedik el a tőkedaraboló gép, amely a szálban lévő tőkét eldarabolja, és a sablonba továbbítja. A szegező gépnél dolgozók ráhelyezik a deszkákat a sablonra, amit a gép automatikusan leszorít és a kötőelemek hidraulikus úton történő bepréselésével össze állítja a rakodólapot. Összeállítás után továbbítja a sarkaló majd a maró- fózoló egységhez. A következő jel besütő berendezés ellátja az összeállított rakodólapokat a megfelelő jelzésekkel (szabvány jelölés, egyedi azonosító). A rakodólap a szalagon tovább haladva a hézaglécező berendezéshez ér, amely a rakodólap szárítás előkészítéséhez szükséges. Az elkészült rakodólapokat a következő berendezés egység rakatokba rakatolja. Az elkészült rakodólapok elszállításra kerülnek a szárítókhoz.

 

Projekt során megvalósított tevékenységek

→ RAKLAPSZEGEZŐ GÉPSOR BESZERZÉSE

A gépsor 18 egymást feltételező részegységből áll. Mivel a gépsor elemei egymást feltételezik a technológiai folyamatban, ezért beszerzésük (megrendelésük és legyártásuk) és egységként való összeállításuk majd beüzemelésük egy időben kell, hogy történjen. (Gépsor legyártásának időszükséglete a megrendeléstől számítva mintegy 8 hónap, ezt követi a leszállítás, beüzemelés, használat és működtetés betanítása.) A gépsor működésével a vállalkozás képes lesz az egyes részfeladatokhoz beadagolt deszka és raklaptuskó (tőke) alapanyagokból a gyártási folyamat során raklap késztermék előállítására. A gépsor gyártó kapacitásának jellemzője, hogy egy műszakban (8 munkaóra alatt) 2.000 db. kész rakodólap előállítására képes oly módon, hogy az emberi tévedés lehetőségét kizárja. Az emberi munkaerő csak a gépsor un. kiszolgálásában vesz részt. A gyártási folyamatban a gépsor által elvégzett feladatok: - a beadagolt tőke elemek feldolgozása és adagolása a szegező géphez; - fedlap elkészítése és összeszegelése; - talp rászegezése a fedlapra; - raklap talpdeszkáinak fózolása; - rakodólapok sarkalása; - rakodólap sütése; rakodólapok hézaglécezése; rakodólapok rakatolása. A beruházás további számszerűsíthető eredménye lesz a fenntartási időszak végére, hogy a gépsor alapanyaggal történő ellátása és a megnövekedett termelési kapacitás által generál elvégzendő egyéb logisztikai feladatok megnövekedése 15 fő foglalkoztatását teszik majd szükségessé. A választott indikátorok a projekt által próbálnak mérhető előrelépést tenni.

Az eszköz annak kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó szállítótól kerül beszerzésre a szükséges jótállási és szavatossági feltételek biztosításával.
Az eszközbeszerzés beruházási szükséglet tervezésekor cégünk figyelembe vette az eredményes pénzgazdálkodás elvét, a költségvetési tétel összegének megállapítását a piaci árakhoz igazította, 3 db., egymással összehasonlítható árajánlat bekérésével végezte. A raklapszegező gépsor képessé teszi a vállalkozást termelési kapacitásának jelentős megnövelésére és további munkaerő felvételét teszi szükségessé. (A termelési kapacitás megnövekedése később a szárítási kapacitás növelésének igényét fogja generálni.) A cég képes lesz a jelenlegi vevőpartnereinél megjelenő minőségi és mennyiségi igények kielégítésére, mely adottság - miután partnereink meggyőződtek a cégünk beszállítási kapacitásainak mennyiségi és minőségi állandóságáról és kiszámíthatóságáról - a cég gazdasági stabilitását és növekedését eredményezi hosszútávon. Az eszköz beszerzése lehetőséget biztosít az export növekedésének, hiszen hozzájárul a már meglévő kapcsolatok további fenntartására, a megrendelői igények minél szélesebb körű kiszolgálására, továbbá lehetőséget biztosít új üzleti kapcsolatok kiépítésére. A beruházás hozzájárul a fenntartható fejlődéshez is, hiszen az intézkedések magukba foglalják a fenntarthatóságot célzó közösségi prioritásokat azáltal, hogy fokozzák a növekedést, a versenyképességet és növelik a foglalkoztatást. A környezeti fenntarthatósághoz további hozzájárulást jelent, hogy a megnövekedett alapanyag előállítási szükséglettel járó fahulladék felhasználása további megújuló energiaforrást jelent majd. Összességében: a beruházás teljesíteni fogja az EU összes vonatkozó előírását, nem lesznek negatív környezeti hatásai, nyomában a nettó árbevétel és a foglalkoztatotti létszám növekedni fog, továbbá a beruházás segíteni fogja a biztonságos munkakörnyezet fenntartását.

→ ELEKTROMOS VILLÁSTARGONCÁK BESZERZÉSE

A beszerzendő targoncák alapvetően a kapacitásnövekedést elsődlegesen generáló raklapszegező sort látják el a különböző munkafolyamatok során és több helyen megjelennek a gyártási folyamatban: - rakodólap gyártáshoz szükséges alapanyag (raklapelem) mozgatása, - szegző gépsor kiszolgálása alapanyaggal, - szegző gépsortól a késztermék elszállítása a raktárba, - késztermék raktáron belüli anyagmozgatása és a szárító kamrákba történő be- és kitermelése, - a késztermék szállító eszközökre való feltermelése. A beszerzés hozzájárul a fenntartási időszak végére tervezett létszámbővítéshez, hiszen a targoncák működtetése is munkaerő állandó biztosítása mellett történhet, így a beszerzendő gépsor alapanyaggal történő ellátása és a megnövekedett termelési kapacitás által generál elvégzendő egyéb logisztikai feladatok megnövekedése is hozzájárul részben a tervezett 15 fős foglalkoztatotti létszám növekedéshez.
A villás targoncák beszerzése növeli a vállalkozás termelékenységét, hatékonyságát, a termelési kapacitás növekedéséhez további kezelő létszám felvétele kapcsolódik. A beszerzendő targoncák megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokkal harmonizáló magyar előírásoknak. Az eszközök azok kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó szállítótól kerülnek beszerzésre a szükséges jótállási és szavatossági feltételek biztosításával. Az eszközbeszerzés beruházási szükséglet tervezésekor cégünk figyelembe vette az eredményes pénzgazdálkodás elvét, a költségvetési tétel összegének megállapítását a piaci árakhoz igazította, 3 db., egymással összehasonlítható árajánlat bekérésével végezte. A targoncák képessé teszik a vállalkozást a megnövekedett termelési kapacitás fenntartására, a gyártási folyamat kiszolgálására és további munkaerő felvételét teszik szükségessé. Összességében: a beszerzés teljesíteni fogja az EU összes vonatkozó előírását, nem lesznek negatív környezeti hatásai, a nettó árbevétel és a foglalkoztatotti létszám növekedni fog, továbbá a beruházás segíteni fogja a biztonságos munkakörnyezet fenntartását.

 

 • Pályázat - GINOP-1.2.1-15-2015-00524

  Pályázat - GINOP-1.2.1-15-2015-00524

 • Pályázat - GINOP-1.2.1-15-2015-00524

  Pályázat - GINOP-1.2.1-15-2015-00524

 • Pályázat - GINOP-1.2.1-15-2015-00524

  Pályázat - GINOP-1.2.1-15-2015-00524

 • Pályázat - GINOP-1.2.1-15-2015-00524

  Pályázat - GINOP-1.2.1-15-2015-00524

 • Pályázat - GINOP-1.2.1-15-2015-00524

  Pályázat - GINOP-1.2.1-15-2015-00524

 • Pályázat - GINOP-1.2.1-15-2015-00524

  Pályázat - GINOP-1.2.1-15-2015-00524

 • Pályázat - GINOP-1.2.1-15-2015-00524

  Pályázat - GINOP-1.2.1-15-2015-00524

Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest