2023. Martie 30. Joi, Zalán

Politica integrată de management

POLITICA INTEGRATĂ DE MANAGEMENT

a societăţii „PAULIK FAFELDOLGOZÓ Srl.”

Obiectivul primar al proprietarilor societăţii PAULIK Srl. este ca societatea să funcţioneze pe termen lung într-un mod cât mai echilibrat şi profitabil, a cărei cea mai importantă condiţie este satisfacerea consecutivă a pretenţiilor şi cerinţelor părţilor interesate şi asigurarea satisfacţiei cumpărătorilor.

Atât conducerea firmei, cât şi angajaţii acesteia sunt dedicaţi să satisfacă pretenţiile şi cerinţele clienţilor. Principalul nostru obiectiv este producţia de cherestea şi paleţi unici de calitate excelentă şi la un nivel profesional ridicat. Fiecare proprietar şi angajat al societăţii se străduie ca pe parcursul desfăşurării activităţii sale să procedeze conform celor mai bune cunoştinţe de ale sale, celor mai ridicate standarde profesionale, cu grijă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile şi normele prevăzute în legislaţie. Una dintre ţintele noastre o constituie executarea rapidă, exactă şi flexibilă a comenzilor. 

În legătură cu funcţionarea sistemului integrat de management avem în vedere respectarea următoarelor:

 • Competitivitatea, poziţia de piaţă, buna reputaţie şi consolidarea stabilităţii continue a societăţii;
 • Dezvoltarea continuă a nivelului de satisfacţie a clienţilor şi a evaluărilor externe avantajoase;
 • Urmărirea cu atenţie a condiţiilor şi altor prevederi legate de legislaţiile aplicabile şi de pericolele MEB legate de firmă, precum şi a altor reglementări şi condiţii, precum şi respectarea întocmai a acestora;
 • Evitarea riscurilor de vătămare corporală, apariţia de boli, accident şi de dăunare a sănătăţii legate de prestarea muncii sau de condiţiile de muncă, respectiv diminuarea probabilităţii producerii acestora;
 • Dezvoltarea unei strategii unice şi comprehensive în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii, bazată pe evaluarea riscurilor şi care se extinde asupra tututor proceselor de muncă, tehnologiilor, maşinilor şi aparatelor, precum şi asupra proceselor de organizare a muncii, inclusiv asigurarea echipamentului de protecţie;
 • Cunoaşterea de către angajaţi a prevederilor de protecţia muncii care se aplică în legătură cu ei şi prin care se asigură prestarea în siguranţă a muncii, aşteptându-ne la respectarea acestora;
 • Amenajarea unui loc de muncă care le asigură angajaţilor o bunăstare potrivită, şi dezvoltarea acestuia;
 • Dezvoltarea în funcţie de posibilităţi a tehnologiilor şi a mijloacelor tehnice folosite pe parcursul desfăşurării activităţii noastre;
 • Clădirea unor relaţii reciproc avantajoase pentru furnizori, distribuitori şi alte părţi interesate. 

În vederea asigurării celor de mai sus, revizuim şi evaluăm anual riscurile pe care le avem şi în cazul în care sunt necesare, luăm măsuri de diminuare a probabilităţii sau a efectului surselor de pericole care prezintă riscuri nepermise. Considerăm a fi astfel de riscuri nepermise următoarele:

 • care periclitează continuitatea funcţionării societăţii;
 • strică nivelul de satisfacţie a clienților şi bunăstarea angajaţilor. 

Suntem dedicaţi să menţinem funcţionarea şi dezvoltarea continuă a sistemului integrat de management.

În vederea atingerii acestui ţel urmărim cu atenţie şi în mod continuu realizarea obiectivelor, precum şi eficienţa procedurilor sistemului integrat de management care constituie baza stabilirii noilor noastre obiective. Ţelurile de mai sus sunt deservite în cadrul societăţii noastre de sistemele de management dezvoltate conform Standardelor MSZ EN ISO 9001 şi MSZ 28001

Nyíradony, 01.06.2018

Paulik Zsolt – Admnistrator

Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest

Login